TACK ALLA BIDRAGSGIVARE

CATHRINE EVERTS FORSKNINGSSTIFTELSE

100% IDEELLT ENGAGEMANG TILL STÖD FÖR

FORSKNING OCH UTVECKLING INOM CANCER

TACK ALLA BIDRAGSGIVARE


Stiftelsens första bidrag skänktes 2012 av Ann-Caroline & Bernt Everts: 10 000 Meda aktier (700 000:-).


Den 24/8 hade vi en insamlingsfest på F12 och vi vill ge ett stort tack till följande:


Fredsgatan 12

Primewine

Mediagallerian

Jimmy Hansen

ProCenter

Almstedt ram

Segrèn – Hedlund – Höistad

Johan Frej Kommunikation


Ett stort tack till personalen som skänkte kvällens dricks till stiftelsen och alla djs, band, familj och vänner som gjorde denna kvällen möjlig!

________________________________________________________________


Anna Agestam
, Anna Themner Persson, 
Anne-Li Janzon, 
Anneli Orvnäs, 
Björn karlsson, 
Claes Lenngerd
, Daniel Gustavsson
, Helena Zubaczek
, Jan-Erik Fallsjö, 
Lena Bjurling Lundberg
, Lars och Lena Ihse
, Margit Dahlberg
, Sverker Alänge
, Ulrika Granath


Medlen från insamlingskvällen och de donationer som gjordes i samband med den gav totalt 71 150:-

________________________________________________________________


Primogum (10 000:-)

________________________________________________________________


Patric Johansson & Gun Wickart Johansson (10 000:-)


Carnegie (10 000:-)


Thomas Hedners disputation  (42 000:-)


J Eriksson Enqvist, S Tullin, M Jontell, U Gustavsson, C Rabar, A-C Kjöllerström, S Krtic, K Jonsson, L Hedner, C Trawniczek, K Williams Middleton, L Agert, G Korpås, S Norrman, M Andersson, B Carlsson, P Landahl, H Lundberg, D Fagrell, A Niklasson, L, S Nilsson, L Lundberg, T Pahn, Sahlgrenska Science Park, T Thornblad, Forskningsm G:A Sjukhuset, K von Konow, SHB Göteborg City, L Wallman, Dermafol AB, I Broberg, M, B Dellve, M Landahl, B Edgar, L Bohman, B Wästfelt, O Isaksson, I Ludvigsson, M Lundqvist, B Nielsen, A Björkander, Lomberg AB, A, B Everts, B Gustavsson, H Kjöllerström, JO sandin, A Jareteg, I Schubert Berzelius, Science Park Göteborg


________________________________________________________________


Julklapp 2014 av familjen Everts: 100 000:-

Onsequa explicaos numquam.

Nsectetur lposuere